Lávka Holešovice – Karlín

Nová lávka Holešovice – Karlín spojuje tři prostředí s velmi různým charakterem a různými nároky na ukončení. Tyto tři různé světy propojujeme v oblých křivkách dlouhými podélnými nosníky, které se vinou jako stuhy. V duchu tradice pražských mostů stavíme lávku na pilíře.

Autor:  Pavel Hnilička, Burkhart Trost, Jindřich Blaha, Jakub Hoffmann, Marek Řehoř
Spolupráce: Marie Blahová, Alexandra Jamnická (Hoffmannová), Filip Rašek
Klient: IPR Praha
Soutěž: 2017

Veškeré statické namáhání zajišťujeme nosným zábradlím s nenosnou podlahou, dochází tak výrazné minimalizaci výšky mostovky, a tím k podstatné redukci délek přístupových ramp a schodišť, čímž se lávka pro chodce stává pohodlnější.

Lávka svým stylem navazuje na průmyslovou historii přilehlých čtvrtí Karlína a Holešovic a estetiku paro a plynovodních potrubí. Ocelové nosné stuhy se zakřivují podle způsobu pohybu lidí a mezi sebou vymezují prostor podlahy. Ta, zbavena své nosné funkce v podélném směru, nabízí průhledy směrem dolů na vodní hladinu.

Jednoduché sloupy ve tvaru "V" z bílého pohledového betonu nechávají vyniknout nosné stuhy.

Jednofázovou veřejnou mezinárodní projektovou architektonickou - konstrukční soutěž Lávka Holešovice - Karlín vyhlásilo hl. m. Prahy v roce 2017.