Studentské koleje Zürich

Ubytování pro 400 studentů, školka se čtyřmi třídami, bar a kavárna má vzniknout na stavební parcele při jižním okraji areálu vysoké školy ETH na Hönggerbergu.
Autoři:  Pavel Hnilička, Daniela Šteflová, Petr Cuchý, Ondřej Císler
Klient:  ETH Zürich
Projekt:  soutěžní návrh 2008
Zastavěná plocha: 3 020 m²
Hrubý podlažní plocha:  23 317 m²
Čistá užitná plocha: 17 951 m²
Obestavěný prostor: 71 922 m³

Stavební program jsme rozdělili do třech objemů tak, abychom vymezili rohy stavební parcely při okraji areálu. Tři objemy vymezily tři veřejná prostranství. Vstupní prostranství orientované na centrum areálu podél hlavní přístupové cesty, vnitřní klidovou zahradu s výhledem do údolí řeky Limmat a prostor zahrady školky.

Výška jednotlivých objektů určuje význam a kvalitu okolních prostor. Vzájemné přesazení rohů umožňuje volný průchod areálem, přesto však ponechává dostatek intimity vnějším prostorám.

Zadáním soutěže bylo navrhnout domy s kladnou energetickou bilancí, tj. aby energii dokonce vyráběly. Objemy domů jsou proto masivní s minimem ochlazovaných ploch a s velkorysými prostorami uvnitř, jež slouží pro setkávání studentů a společenský život.

K technickému vybavení patří řízené větrání s rekuperací, získávání odpadního tepla z odpadních vod, solární panely a další. Okna jsou pečlivě propočtena podle tepelných zisků a ztrát. Fasáda je navržena z izolačního pohledového Misaporbetonu tl. 80 cmlitého na místě. Masivní stěny mají výbornou akumulační schopnost a vyrovnávají teplotní rozdíly během dne.