Výstavba centra MČ Praha Velká Chuchle

Na místě bývalého statku za potokem vymezujeme nové náměstí Velké Chuchle. Stavíme jej za pomoci tří nových staveb, které jej ze všech stran obklopují a dávají mu jasný tvar a charakter. Zároveň zpevňujeme severní hranici Náměstí Chuchelských bojovníků v místě dnešní prodejny potravin.
Autoři:  Pavel Hnilička, Daniela Šteflová, Eva Langerová
Zadavatel: Městská část Praha – Velká Chuchle
Plocha řešeného území: 1,3 ha
Projekt: soutěžní návrh 2010

Na místo jednoho obrovského prostoru stavíme po vzoru úvah Camilla Sitteho tři prostory menší v lidském měřítku a v logice stávajících vazeb. Soustředíme se na veřejný prostor jako na „obývací pokoj města“, tvoříme mu hranice a hledáme správné proporce mezi jeho šířkou a výškou.

Podle Ch. N. Schulze je místo dáno nejen svojí trojdimenzionální kvalitou, ale i charakterem. Ten definujeme rozmístěním veřejných služeb a obchodů do přízemí okolních budov a dalšího stavebního programu nad tyto patra.

Bohatý program veřejných služeb v podobě městského sálu, knihovny, lékařských ordinací, kluboven, pošty, restaurace a mnoha obchodů je spolu s návazností na systém cest a dobrou centrální polohou zárukou, že vize nového městského centra dojde svého naplnění.