Odevzdali jsme studii Dobřichovic

Prosinec 2019

Odevzdali jsme návrh koncepční studie na Městský úřad v Dobřichovicích.