Vítězné náměstí v Praze

Vítězný návrh vychází z odkazu Prof. Engela, autora urbanistického návrhu Dejvic, a jeho vizí stavby měst silně ovlivněnými přestavbou Paříže a dalšími pozdějšími velkolepými městskými plány 19. století.

Autoři: Pavel Hnilička, Eva Macková, Josef Filip
Spolupráce: Marek Řehoř, Jana Kafková, Karolína Röschl, Tereza Rákosníková, Mirka Baklíková, Theresa Kjellberg, Jan Drška
Projekt: mezinárodní urbanistická soutěž
Klient:  Magistrát hlavního města Prahy
Řešené území: 6 ha
Návrh: 2018

Základní myšlenkou návrhu úprav dosud nedostavěného náměstí je uvolnění jeho středu odsunutím tramvaje a automobilového provozu. Volný střed může být naplněn mnoha různými aktivitami, jako jsou trhy, veřejná shromáždění, start a cíl závodu apod. Hodnota veřejného prostoru spočívá v jeho universálnosti.

Geometrie náměstí založeného na půdorysu poloviny čtverce a kruhu je do středového kruhu rozčleněna zelenými segmenty bosketu, které vymezí nejen samotný kruh uprostřed, ale i prostor po obvodu s aktivním parterem budov.

Vzrostlé stromy navodí po okrajích náměstí příjemné měřítko prostoru podobnému ulici, přesto je celý prostor náměstí o šířce 200 m (ve čtverci) přehledný po celé své ploše. Pro srovnání například Staroměstské náměstí je čtyřikrát menší (cca 100x100 m).

Vložený bosket schová pod koruny stromů automobilovou dopravu. Návrh úprav náměstí klade důraz na obytnou kvalitu města.

Vzhledem k poloze náměstí ve struktuře Prahy a vazbám na veřejnou dopravu se tak do popředí zájmu dostávají zejména chodci. Náměstí má šanci stát se významnou a oblíbenou částí Prahy.