Student House Holešovice

Dům se vědomě hlásí k velkoměstskému formátu staveb s pevnou uliční čarou. Fasády budov s otevřeným parterem jsou přirozeným partnerem uličního prostranství. Spolu se stromořadím vytvářejí příjemné městské prostředí, ve kterém je široký chodník samozřejmostí.

Autoři:  Pavel Hnilička, Marek Řehoř
Spolupráce:  Jana Kafková, Lucie Cutáková, Petr Bočan, Antonín Topinka
Projekce stavební části: Metrostav
Klient: Karlín Group
Projekt: 2015
Realizace: 2020
Zastavěná plocha: 2 507 m²
Hrubá nadzemní podlažní plocha:  16 446 m²
Celková hrubá plocha: 19 597 m²
Počet pokojů: 539
Kapacita: 675 ubytovaných osob

Právě tento způsob stavění je v této části Holešovic patrný jen na několika osamocených domech přelomu 19. a 20. století, které zde trčí, jako zbytky po bombardování. Necitlivé zásahy zejména dopravních staveb socialismu téměř zničily charakter městskosti.

Proto navrhujeme vykřesat zpět krásné městské prostředí, zpevnit rozbitou uliční strukturu a umožnit tak výstavbu příjemných a bezpečných ulic. Navrhujeme dům, který bude moderní svým technickým vybavením, ale vědomě tradiční svým kompozičním uspořádáním, aby byl jednou z prvních hrdých staveb, na cestě k oživení Holešovic v pulzující a atraktivní městskou čtvrť.

Vnitřní uspořádání domu odpovídá typologii hotelu. Spodní část zabírá vstupní hala, společenské prostory, rekreační, sportovní a technické vybavení, dále obchody a služby. Vstupní hala navazuje na nároží a je tak logicky v nejvýraznějším místě domu. Navazuje tak na směr do centra.

Nabízí se zde pestrá škála prostor, aby si každý mohl vybrat podle nálady. Od rušných prostor, až po tichá zákoutí a uzavřené studovny. Zajímavou nabídkou je společenský sál, který bude v běžném provozu osazen stolky v návaznosti na bar.

Podle potřeby jej bude možné posuvnými stěnami uzavřít a pouštět zde filmy, hrát divadlo, pořádat přednášky nebo tancovat. Společenská část se otevírá přímo do zahrady, a tak bude možné v letních měsících rozšířit aktivity na venkovní terasu.

Vertikální řazení čerpá ze staletí ověřeného a dobře fungujícího schématu tří úrovní: soklu (parteru), vlastního těla (řady oken) a střechy (resp. ustoupeného podlaží).

Základní stavební jednotku tvoří apartmánový pokoj s postelí, psacím stolem, vlastní koupelnou a malým kuchyňským koutem.