Ateliér

VIZE ATELIÉRU - CO NÁS SPOJUJE

Navrhování domů, sídel a krajiny nám odkrývá tvořivou a vzrušující sílu lidského ducha. Napřed není nic, pak se z mlhavého oparu začne rodit zadání, první ideje, úvahy, skici, plány a výsledkem se stane proměna skutečného hmotného světa, na kterou si můžeme sáhnout a cítit ji. Dobrodružství a složitost tvůrčího procesu, neustálé objevování nových souvislostí a hledání smyslu věcí je to, co nás na architektuře tolik přitahuje a spojuje. Proto jsme ochotni věnovat naše vlastní pohodlí a s nadšením se pouštět do náročných úkolů. Jejich řešení nás naplňuje. Naším cílem je přispět k reálné podobě fyzického prostředí tak, aby se v něm lidem dobře žilo. Respekt k přírodě a uvažování o lidském osudu nás vede k revizi řady zažitých klišé, protože si plně uvědomujeme křehkost našeho bytí. Zároveň chováme úctu k dosaženým znalostem a řemeslné kvalitě staveb našich předků a navazujeme na ně.

Středem našeho zájmu je prostor. Jeho kvalita daná proporcemi, světlem, materiály, vzájemnými vazbami, a tím stvořenou atmosférou. Proto se tolik věnujeme urbanismu a širším souvislostem lidského osídlení. Jednotlivou stavbu vždy vnímáme jako součást širšího celku, ať už města nebo volné krajiny. Vždy stavíme na poznání místa, do kterého vkládáme nové vrstvy. Porozumění místu se stává předpokladem pro úspěšný výsledek ruku v ruce se stavěním nových hodnot a významů. Zajímá nás harmonie v prolnutí starého s novým.

Stejné vazby a principy hledáme ve spojení rozumu a citu. Usilujeme o technickou přesnost, funkčnost a účelnost ve spojení s krásou tak, aby architektura vytvářela dobrou atmosféru. Specializace technických profesí se svou vědeckou přísností dostávají do přímého vztahu s emocemi, dojmy a náladami, které mají sice nespočitatelný, přesto však zásadní vliv na vnímání prostředí, ve kterém žijeme. Analýzu faktů ladíme do rovnováhy s náladami a pocity při hledání krásy tvarů, působení světla, materiálů a jejich povrchů.

Naší roli v soudobé provázané společnosti vnímáme v poloze režiséra dějů. Nejen na straně investora, dodavatele stavby, státní správy spolu se samosprávou, ale i na straně projekční přípravy se v dnešní době nelze obejít bez větších týmů. I menší stavby znamenají zainteresování mnoha různých stran a pohledů. Vzájemné porozumění a pochopení názoru druhých je spolu s našimi vlastními pevnými a zásadovými postoji předpokladem k dobrému výsledku. Stáváme se tak pro naše klienty průvodci složitým procesem přípravy, ve kterém pozorně nasloucháme jejich potřebám a zároveň vnímáme svou společenskou odpovědnost. Naší praxi stavíme na vzájemné důvěře a tvorbě hodnot.

18. prosince 2020
Pavel Hnilička