Slovo autorky návrhu nového loga a vizuálu

Leden 2021

Značka architektonické kanceláře Pavla Hniličky měla jasný vývoj. Nejdříve stála za novým logem změna názvu. Kancelář chtěla, aby ze jména firmy bylo více patrné, že se zabývají nejen architekturou, ale rovnocenně i urbanismem. Název tedy padl na Pavel Hnilička Architects+Planners. Způsob práce na tvorbě loga probíhal velmi analogicky, pracovali jsme se čtyřmi druhy písma, které v kresbě vycházejí z písma Helvetica, to jest podle Solperovy klasifikace se jedná o lineární bezserifové statické písmo, neogrotesk. Adepti na výběr byli např. New Rail Aplhabet, Neue Haas Unica, Favorit Pro, Everett a nakonec Suisse Int’l, který byl vybrán jako vítězný font. Značka i navržená zkratka je koncipována na osu. Právě osově stavěná značka celého názvu vypadá dobře na webu a tiskovinách, zkratka PHAP je pak aplikována na sociálních sítích, nebo ve faviconu. Nově vzniklý corporate je z velké části vytvořen pomocí jednoho řezu písma. Ve firemních tiskovinách se objevuje řez Bold. Webové stránky používají kompletně jeden řez písma Book a diferenciaci jsme řešili pomocí velikostí versálek a minusek a přidáním barvy – v tomto případě spíše nebarvy – šedé. Minimalisticky postavený web slouží jako obrazové medium k prezentaci prací, současně se díky teoretickému zaměření atelieru klade důraz na autorské texty, publikace nebo rozhovory. Design v pozadí, mluví práce atelieru.

Design: Klára Kvízová
Klient: Pavel Hnilička Architects+Planners s.r.o.
2020