Jan Pačka

Ing. arch.

jan.packa@phap.cz

Autorizační číslo: 04613
Narodil se v roce 1985 v Opavě. Studoval na fakultě architektury ČVUT v ateliérech Ladislava Lábuse a Romana Kouckého. V roce 2011 zakončil studia diplomovou prací v atelieru prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse. Spoluzaložil architektonické studio IGLOO ARCHITEKTI, kde se autorsky podílel na projektech rezidenčních, administrativních a veřejných staveb. Ve své praxi se zaměřuje na témata udržitelného rozvoje v architektuře a urbanismu. Od roku 2017 je autorizovaným architektem.