Jindřich Blaha

Ing. arch.

jindrich.blaha@phap.cz

Autorizační číslo: 05061

Narodil se v roce 1991 ve východních Čechách. V letech 2010 – 2016 studoval Fakultu architektury na ČVUT. V rámci magisterského programu absolvoval studijní pobyt na National Taipei Univerzity of Technology na Taiwanu. Diplomovou práci zpracoval v atelieru prof. Ing. akad. arch. Aleny Šrámkové. Od ukončení studia spolupracoval s Pavlem Hniličkou na projektech různých měřítek. V roce 2018 byl členem vítězného týmu firem Baumschlager Eberle Architekten a Pavel Hnilička Architekti v soutěži na nové sídlo České spořitelny na pražském Smíchově. V letech 2017 – 2019 vedl společně s Ing. arch. Mikolášem Vavřínem ateliér krajinářské architektury na Fakultě architektury ČVUT. Od roku 2020 je autorizovaným architektem ČKA.