Linda Skřivánková

Ing. arch.

linda.skrivankova@phap.cz

Narodila se v roce 1982 ve Zlíně. Studium na fakultě architektury ukončila diplomem v atelieru Hájek-Šépka. Profesní zkušenosti získávala u Petra Uhlíka, Martina Rusiny a také v kanceláři Stempel-Tesař.