Marek Řehoř

Ing. arch.

marek.rehor@phap.cz

Číslo autorizace: 04054

Narodil se v roce 1977 v Praze. V letech 1995-2003 absolvoval studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze u docentů Eduarda Schlegera, Jana Sedláka a Zdeňka Jirana. Součástí studia byla v letech 1999-2000 stáž programu Erasmus na fakultě architektury University of Technology v Tampere ve Finsku. Svoji projekční praxi začínal v Ateliéru-L architektky Jany Langerové. V letech 2003 až 2008 pracoval v architektonické kanceláři CMC architects, a.s. u architektů Víta Másla a Davida Chisholma.

V roce 2004 se s kanceláří podílel na projektu Court Square Center v Memphisu, Tennessee, který ve spolupráci s lokálními architekty probíhal přímo v místě stavby. V letech 2008-2009 spolupracoval s architektem Ondřejem Císlerem. Zabývá se návrhy a realizací staveb a to jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce, včetně památkově chráněných staveb. V posledních letech se věnuje též urbanismu a zpracování územně plánovací dokumentace měst a obcí. Od roku 2013 je autorizovaným architektem ČKA.
S Pavlem Hniličkou spolupracuje od roku 2008, od roku 2021 je jednatelem společnosti.