Terezie Mervartová

Ing. arch.

terezie.mervartova@phap.cz

Narodila se v roce 1994 v Jihlavě. V letech 2013 – 2019 studovala obor Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Studium zakončila diplomovou prací u profesora Michala Hlaváčka. V letech 2017-2018 spolupracovala s ateliérem TAM architekti.