2. místo pro PHA+P za návrh nového centra ČK!

Červen 2023

Město Český Krumlov vypsalo urbanistickou soutěž na nové lokální městské centrum se smysluplnou škálou služeb a využitelných prostor pro občany, které historické centrum není schopno nabídnout. Náš návrh nakonec získal skvělé 2. místo!

„Nové centrum čerpá svým měřítkem inspiraci ze „starého“ města a propojuje solitérní budovy do různorodé městské struktury. Jasně vymezené hrany kolem nového náměstí vytváří důstojný prostor hodný velikosti sídla. Veřejná prostranství upravená zejména pro chodce vybízejí svou atraktivitou a živým parterem budov k setrvání a pobytu jak v běžných dnech, tak při slavnostních akcích a trzích. Čtyři nové parky poskytnou místo pro oddech obyvatelům města i jeho návštěvníkům. Dostatek stromů a zeleně ve veřejných prostranstvích zajistí příjemný stín v letních měsících a bude mít pozitivní vliv na kvalitu vzduchu. To vše se všudypřítomným vizuálním provázáním na historické panorama města – odkaz minulých generací“