ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 35
cameraFNumber (float): 8
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1000
cameraFocalLength (float): 43
cameraFov (float): 44.2867
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 47423.1
cameraTransform (m44f): [{-0.760699, 0.527805, 0.377834, -32972.9}, {0.649105, 0.618545, 0.442792, -92597.3}, {0, 0.582085, -0.813128, 31758.9}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4594, 6499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4594, 6499]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): „“
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): „scanlineimage“
vrayInfo/camera (string): „VRayCam001“
vrayInfo/computername (string): „a00“
vrayInfo/cpu (string): „AMD/Model:1“
vrayInfo/date (string): „5/14/2018“
vrayInfo/filename (string): „nadhleddddd.max“
vrayInfo/frame (string): „00000“
vrayInfo/h (string): „0“
vrayInfo/mhz (string): „0MHz“
vrayInfo/numPasses (string): „0“
vrayInfo/numSubdivs (string): „0.00“
vrayInfo/os (string): „Win10“
vrayInfo/primitives (string): „0“
vrayInfo/ram (string): „130960MB“
vrayInfo/rendertime (string): “ 0h  0m  0.0s“
vrayInfo/time (string): „3:48:38 PM“
vrayInfo/vmem (string): „134217728MB“
vrayInfo/vraycore (string): „3.25.01“
vrayInfo/vrayversion (string): „Internal V-Ray version Adv 3.40.01“
vrayInfo/w (string): „0“

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
GlareMask (half)
LensEffectsSource.B (half)
LensEffectsSource.G (half)
LensEffectsSource.R (half)
R (half)
VRayBumpNormals.X (half)
VRayBumpNormals.Y (half)
VRayBumpNormals.Z (half)
VRayDenoiser.B (half)
VRayDenoiser.G (half)
VRayDenoiser.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRayRefraction.B (half)
VRayRefraction.G (half)
VRayRefraction.R (half)
VRayWireColo

Projekt CSHQ získal kladný posudek EIA

Listopad 2020

Realizace projektu nové centrály největšího českého bankovního domu se výrazně přiblížila. Koncem listopadu totiž bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivů na životní prostředí EIA pro druhou etapu projektu Smíchov City South. Nové sídlo České spořitelny, které vznikne na pozemcích bývalého nákladového nádraží na pražském Smíchově, je součástí projektu výstavby největší ucelené čtvrti v novodobé historii metropole. Vítězný návrh budov, navržený společně s rakouským ateliérem Baumschlager Eberle Architekten, vzešel z mezinárodní architektonické soutěže vypsané v roce 2017.