Návštěva experimentální čtvrti BO 01 v Malmö

Září 2021

Za inspirací je někdy třeba popojet. Proto náš ateliér navštívil švédské Malmö, kde jsme si důkladně prohlédli experimentální čtvrť BO 01.
V roce 1992 proběhla konference OSN v Rio de Janeiro “Enviroment and development”, která ovlivnila myšlení o městě v 90. letech: inspirovala tak vznik čtvrti Vauban, nebo i BO 01. Přemýšlení o
rozvoji Malmö neovlivnila jen tato konference, ale i výstavba Oresundského mostu, který měl být dokončen v roce 2000. Díky němu se Malmö propojilo s Kodaní a vytvořilo jednu aglomeraci
evropského významu.
Tím začala příprava výstavby vzorového města „City of Tomorrow“, které mělo vzniknout v oblasti Vastra Hamnen. Malmö mělo v té době negativní image a vysokou kriminalitu, mnoho obyvatel se stěhovalo do okolních suburbií a nechtělo ve městě žít. Areál zkrachovalých loděnic byl pro výstavbu ideální: v těsné blízkosti centra, navíc jako symbol průmyslového úpadku Malmö, který výstavba nové čtvrti změní na jeho chloubu. Z oblasti je zároveň vidět na nový Oresundský most. Projekt byl nazván Bo 01 (bo = bydlení).
Přípravou projektu byl pověřen architekt Klas Tham, který vypracoval masterplan a “Quality program” – dokument, který nastavoval architektonické, kvalitativní a energetické standardy, které museli developeři splnit. K tomuto programu se museli zavázat pokud chtěli v lokalitě stavět. Město zajišťovalo rekultivace
a výstavbu infrastruktury, výstavbu domů pak soukromí developeři, kteří si najímali architekty: v lokalitě stavělo 20 developerů podle návrhu 26 architektonických studií.
Klas Tham vytvořil masterplan na principu „gridu, který rozfoukal vítr”. Tham se často inspiruje ve středověkých městech a jejich křivolakých prostorech, tento systém uplatnil i v Bo 01, kde ale drží pravoúhlé bloky: domy tak mohou být pravidelné a jednoduché na výstavbu, veřejný prostor je naopak nepravidelný.