Pavel Hnilička v porotě Florenc 21

Prosinec 2021

Porota, ve které zasedl kromě Pavla Hniličky také například Winy Maas, vybrala vítězný tým mezinárodní soutěže na novou podobu pražské Florence. Modely finálových návrhů včetně vizualizací si můžete prohlédnout v bílém sále CAMP Praha.