PF 2024

Prosinec 2023

Drazí klienti, milí přátelé architektury,

přejeme vám radostné a pohodové Vánoce a šťastný vstup do nového roku! Děkujeme za vaši důvěru, podněty a spolupráci. Těšíme se na další inspirativní projekty v roce 2024!

Váši PHAP