Prohlídka lokality Horní Brána v Českém Krumlově

Leden 2023

Město Český Krumlov vyhlásilo urbanistickou soutěž, která má navrhnout řešení lokality Pod Nemocnicí. Náš soutěžní návrh postoupil do 2. fáze soutěže, a proto jsme si společně s ostatními týmy a organizátory byli již podruhé prohlédnout řešenou lokalitu. Výsledky soutěže by měly být známy během dubna 2023.