ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 35
cameraFNumber (float): 8
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1000
cameraFocalLength (float): 43
cameraFov (float): 44.2867
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 47423.1
cameraTransform (m44f): [{-0.760699, 0.527805, 0.377834, -32972.9}, {0.649105, 0.618545, 0.442792, -92597.3}, {0, 0.582085, -0.813128, 31758.9}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): Zip
dataWindow (box2i): [0, 0, 4594, 6499]
displayWindow (box2i): [0, 0, 4594, 6499]
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
name (string): „“
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
type (string): „scanlineimage“
vrayInfo/camera (string): „VRayCam001“
vrayInfo/computername (string): „a00“
vrayInfo/cpu (string): „AMD/Model:1“
vrayInfo/date (string): „5/14/2018“
vrayInfo/filename (string): „nadhleddddd.max“
vrayInfo/frame (string): „00000“
vrayInfo/h (string): „0“
vrayInfo/mhz (string): „0MHz“
vrayInfo/numPasses (string): „0“
vrayInfo/numSubdivs (string): „0.00“
vrayInfo/os (string): „Win10“
vrayInfo/primitives (string): „0“
vrayInfo/ram (string): „130960MB“
vrayInfo/rendertime (string): “ 0h  0m  0.0s“
vrayInfo/time (string): „3:48:38 PM“
vrayInfo/vmem (string): „134217728MB“
vrayInfo/vraycore (string): „3.25.01“
vrayInfo/vrayversion (string): „Internal V-Ray version Adv 3.40.01“
vrayInfo/w (string): „0“

=Channels=
A (half)
B (half)
G (half)
GlareMask (half)
LensEffectsSource.B (half)
LensEffectsSource.G (half)
LensEffectsSource.R (half)
R (half)
VRayBumpNormals.X (half)
VRayBumpNormals.Y (half)
VRayBumpNormals.Z (half)
VRayDenoiser.B (half)
VRayDenoiser.G (half)
VRayDenoiser.R (half)
VRayLighting.B (half)
VRayLighting.G (half)
VRayLighting.R (half)
VRayReflection.B (half)
VRayReflection.G (half)
VRayReflection.R (half)
VRayRefraction.B (half)
VRayRefraction.G (half)
VRayRefraction.R (half)
VRayWireColo

Rekonstrukce Smíchovského nádraží zahájena!

Únor 2024

Minulý týden byla slavnostně zahájena modernizace pražského smíchovského nádraží, na kterou naváže výstavba nového autobusového terminálu. V jeho bezprostřední blízkosti bude již brzy zahájena také stavba kampusu České spořitelny jako výrazné dominanty celé oblasti nově vznikající čtvrti Smíchov city.

Aktuálně se tak jedná o nejrozsáhlejší rozvojové území v České republice, jehož součástí bude kromě nové centrály největší české banky také 400 000 m² bytů, administrativních, obchodních a veřejných ploch, kilometrový bulvár, škola nebo nová lávka přes kolejiště.

Více o projektu se dozvíte zde.