Studie rodinného domku ve středních Čechách

Srpen 2021

K původnímu domu bylo v průběhu let připojeno několik přístaveb. Na první pohled vypadá jejich umístění a tvar chaoticky a nahodile, bez zjevné souvislosti. Spojnici mezi jednotlivými objemy vytváří cestička, která probíhá skrz celým pozemkem. Provádí nás tak historií jedné rodiny, která v průběhu času přidávala k rodinnému domu různé přístavby dle aktuální potřeby. Při spontánní výstavbě vznikla mezi přístavbami dnes nevyužitá a zanedbaná zákoutí. Cílem studie je tato zákoutí lépe definovat, propojit a sjednotit aby, pozemek dostal ucelený a jedinečný charakter.