Vzniká Storybook CSHQ

Květen 2021

Pečlivě zmapovat vývoj jednoho z největších projektů, který v současné době v hlavním městě vzniká. To je účelem tzv. Storybooku, který bude zachycovat proces stavby nové centrály České spořitelny na pražském Smíchově. Od inspirace přes myšlenkové principy tvorby až po samotné tvůrce projektu.