Český Krumlov – Centrum Horní Brána

Nové občanské centrum Českého Krumlova vzniká ve čtvrti Horní Brána poznamenané necitlivými dopravními zásahy. V místě se koncentruje několik významných budov občanské vybavenosti, které jsou však nahodile rozesety a přístup k nim je vstřícný spíše k řidičům než k chodcům. Aktuální stav se neslučuje s ideou funkčního města a představou příjemného prostoru lidského měřítka. Lokalita však nabízí cenné veduty na historické jádro, kvůli jimž jsou lidé ochotni podniknout cestu i přes polovinu světa.

Název projektu: Centrum Horní Brána
Umístění: 2. místo
Autoři: Pavel Hnilička, Petr Bočan
Spoluautoři: Marie Soumarová, Terezie Mervartová
Spolupráce: Magdaléna Myšková Kaščaková, Josef Filip
Klient: Město Český Krumlov
Řešené území: 6 ha
Rok: 2023

Nové centrum čerpá svým měřítkem inspiraci ze „starého“ města a propojuje solitérní budovy do různorodé městské struktury. Jasně vymezené hrany kolem nového náměstí vytváří důstojný prostor hodný velikosti sídla.

Veřejná prostranství upravená zejména pro chodce vybízejí svou atraktivitou a živým parterem budov k setrvání a pobytu jak v běžných dnech, tak při slavnostních akcích a trzích.

To vše se všudypřítomným vizuálním provázáním na historické panorama města – odkaz minulých generací.

Základní urbanistickou myšlenkou návrhu je definování těžiště nového centra. Jeho poloha u křižovatky ulic Objížďková a Nemocniční vychází ze stávajících tras, které propojují lokalitu s okolím a historickým centrem. Dopravní křižovatku upravujeme a do její severní části vkládáme „ochranný špalíček“ budov. Ten s nově navrženými bloky jasně vymezuje prostor nového náměstí ze tří stran.

V západní části se pak prostor otevírá do zeleného pásu s výhledem na zámek. Ulice Nemocniční je doplněna linií domů jako protiváha k autobusovému nádraží. Vzniká tak příjemná městská ulice s řadami stromů propojující centrum s areálem nemocnice a lokalitou Hornobranského rybníka.