Cornloft Šaldova v Praze – Karlíně

Pražský Karlín býval kdysi předměstím, kde se stavěly továrny. Dnes továrny nefungují a čtvrť se pro svou blízkost centru stala velice atraktivní a mnoho se zde staví.

Generální projektant:  Baumschlager Eberle / Carlo Baumschlager, Dietmar Eberle, Eckerhart Loidolt, Cedric Niesser, Kari Silloway, Veronika Hamšíková
Lokální architekt v ČR:  Pavel Hnilička
Zahradní architekti:  Vogt Landschaftsplaner
Klient: Real Estate Karlín Group
Dodavatel stavby:  FCC Vinci
Projekt: 2002–2006
Realizace:  2008–2009
Hrubá podlažní plocha:  21 361 m²
Náplň: 118 bytů, obchody, kanceláře
Fotograf: Eduard Hueber, Ondřej Polák
Publikováno: ASB 7-8/2009

Setkání starého a nového naplňuje místo silným nábojem. Náš projekt Cornloft Šaldova má toto setkávání srostlé přímo v sobě. Skládá se ze dvou budov. Jedné staré, kterou jsme přestavěli a spojili ji s novostavbou ve dvoře. Původní stará budova má číslo popisné jedna a je z konce 19. století. Byla vystavěna jako lisovna řepkového oleje, který tehdy sloužil zejména na svícení. Po relativně krátké době se obecně rozšířilo svícení plynem, a tak budova pozbyla účelu. Prostory si pronajal František Křižík, který zde pracoval na elektromotorech. Po něm zde byla prodejna automobilů Praga a později pak Avia.

Původní budova je dlouhá přes 130 m a má rozpon 16 m. Stavebně je řešena se dvěma řadami sloupů uprostřed. Původní litinové sloupy, na nichž jsou zaklenuty nízké cihlové klenby, jsme zanechali, dřevěné sloupy a stropy musely být nahrazeny novou konstrukcí kvůli nízkým výškám stropů (původně pouze pro skladování řepky olejné) a také z důvodu požární bezpečnosti.

Do rastru oken 4 m jsme vkládali mezonetové byty různé velikosti a tím jsme docílili toho, že každý byt má okna do ulice i do dvora, kde je lodžie. Mezonetové byty umožňují vizuální spojení jednotlivých podlaží a navyšují tak pocitově výšku stropu.

Novostavba Cornloft Šaldova ve dvoře je řešena jako moderní nezávislá stavba. Má tři komunikační jádra, která vytvářejí tři objemy. Ty se pak nad úrovní prvního patra spojují a vytvářejí tak mosty, pod kterými je umožněn průchod do dvora.

Pod novostavbou je umístěno parkování pro celý komplex, celkem pro 138 aut. Novostavba i stará budova jsou opláštěny skleněnou fasádou s potiskem, která umožňuje regulovat míru intimity na lodžiích a v obytných místnostech. Tímto druhem opatření lze spolehlivě docílit bližšího kontaktu staveb, a tudíž vyšší hustoty zastavění.