Divadlo v Dobřichovicích

Naším záměrem je přestavět původní zemědělskou usedlost, v současné době užívanou jako baráčnická rychta, na víceúčelový kulturní prostor Dobřichovického divadla. Objekt má výhodné umístění v centru města Dobřichovice na hraně rozlehlého pobytového parku.

Autor: Pavel Hnilička
Spolupráce: Jana Kafková, Marek Řehoř, Martina Donátová
Klient:  Město Dobřichovice
Projekt: 2014
Zastavěná plocha: 461 m²
Hrubá podlažní plocha:  569 m²
Čistá podlažní plocha: 426 m²
Obestavěný prostor: 2 720 m³

Stávající objekt se skládá z přízemní budovy bývalé rychty se sedlovou střechou, která má v severní části novodobý přístavek se sociálním zařízením, a z podsklepené hospodářské budovy, umístěné naproti přes dvůr. Náš návrh doplňuje nový severní trakt se sálem, jeho zázemím, sklady a šatnami účinkujících. V západní části bude přistavěna kavárna a hygienické zázemí pro celý objekt. Navržená stavba zachovává urbanistický koncept venkovského dvora obestavěného ze tří stran s využitím stávající brány z jižní strany.

Budova se otevírá do dvora, který je středem celého areálu a slouží jako místo setkávání a také jako potenciální rozšíření aktivit z vnitřní plochy sálu. Dobřichovické divadlo má všestranné využití jak pro kulturní, obecní a občanské aktivity, tak i pro rozšířenou školní výuku