Domy Smíchov City – sever 3. etapa

Vítězný soutěžní návrh vychází z urbanismu nové městské čtvrti na původním brownfieldu nákladového nádraží a parou poháněných fabrik. Nová čtvrť ctí osvědčené principy tvorby města formou ulic, náměstí a parků. Staví na rozdílu živějších ulic a klidných tichých dvorů, na kvalitě veřejného prostoru a jasné orientace ve městské tkáni. Členění urbánních bloků na jednotlivé stavební části a zadání různým architektům podpoří vizuální různorodost uličních front, která je tolik typická pro tradiční město.

Domy vytváříme v duchu započatého urbanismu současnými stavebními prostředky pro současné požadavky na bydlení. Naše vnímání modernity, respektive soudobosti, ale nevyjímá tradiční prvky a postupy, které jsou lety osvědčené a dobře fungují. Koneckonců samotná nová moderní čtvrť se jasně odkazuje na velmi vydařenou část Smíchova z 19. století.

Autoři: Pavel Hnilička, Theresa Kjellberg
Spolupráce - soutěž: Daniel Sedlák, Terezie Mervartová, Matěj Čunát, Antonín Topinka
Spolupráce - studie: Jindřich Blaha, Milena Raičević
Klient: Sekyra Group
Studie: 2022
Hrubá podlažní plocha - retail: 800 m²
Hrubá podlažní plocha - byty: 4 500 m²

Domy výtvarně dělíme na trojici parteru, hlavní hmoty a ustupujícího patra střechy. Parter otevíráme na úrovni chodníků velkými plochami výkladců tak, aby byl pro chodce atraktivní a umožnil úspěšnou realizaci živých městských ulic. Nedílnou součástí návrhu je podpora kultivované reklamy a označení provozoven pro jejich životaschopnost.

Hlavní hmotu domu tvarujeme jako pevné zdi s otvory, a to i včetně pevného a jasně určeného nároží. Okna ladíme podle principu lokálních symetrií tak, abychom našli soulad vnějšího vzhledu domu s praktičností vnitřních dispozic. Oproti našim předkům okna výrazně zvětšujeme a dimenzujeme do větších formátů bez dělících příčlí tak, abychom dostali do hloubky dispozic dostatek denního světla a nabídli pěkné výhledy do města a korun stromů.

Samotná fasáda každého domu vytváří jeho obraz ve vnímání ve veřejném prostoru, a proto nese i určitou reprezentativnost a jemnou noblesu, která odpovídá místu a charakteru stavebního programu. Výrazem usilujeme o eleganci, prostou vznešenost a možná i jistou samozřejmost, která dodá novým obyvatelům pocit domova a vytvoří atmosféru příjemného obytného města.

Pevně věříme, že směřováním k nadčasovosti existuje reálná šance, že si domy podrží svou kvalitu i za desítky let, kdy se vkus a móda nutně promění. Protože právě ona sociální akceptantce je nejtěžší zkouškou, kterou mnohé stavby v čase neprojdou a jsou nahrazovány jinými, zatímco jiné přežijí díky své kvalitě i stovky let.