Ideová studie Jihlava – jih

Ideová studie vzešla z vítězného návrhu soutěže z roku 2019. Zabývá se návrhem výstavby nové atraktivní čtvrti v návaznosti na centrum Jihlavy. Město dnes trpí živelným stavebním rozvojem na okrajích, kde se staví jak rodinné domy, tak bytové domy. Nepřiměřeně se tak zvedají nejen náklady na údržbu a rozvoj města, ale zároveň se z centrální části města vytrácí energie. Sídlo by mělo vyrůstat kolem historického jádra.

Název projektu: Ideová studie Jihlava - jih (vítězný návrh)
Autoři: Pavel Hnilička, Jana Kafková, Zuzana Moltašová, Matěj Čunát
Řešené území: 2 km²
Klient: Statutární město Jihlava
Projekt: soutěž 2019, studie 2020

Při jižní hranici se stavební rozvoj nerozvíjel tolik jako v ostatních směrech. To bylo pravděpodobně v průběhu času způsobeno různými aspekty; ať už to byly zapáchající koželužské dílny podél potoka, nepříznivá terénní konfigurace pro výstavbu, přítomnost šibeničního vrchu nebo blízkost kasárna. Za tu dobu tu vykrystalizoval krásný kus přírody, který využívají lidé z celé Jihlavy a okolí. V současné době velkého tlaku na bytovou výstavbu je ale nutné zvážit, jestli zastavění této, centru blízké lokality, není lepším řešením, než se dívat na stále rozšiřující a zahušťující se okraje města. Cílem studie je navrhnout kvalitní bydlení včetně služeb a pracovních příležitostí v návaznosti na centrum města. Neméně důležitá je v návrhu role krajiny, která si zde za století vytvořila velmi cenný a osobitý charakter.

Návrh masterplanu bude z hlediska kapacit vycházet ze stávajícího schváleného územního plánu. Plochy však budou daleko lépe a citlivěji rozvrženy. Nový návrh bude v budoucnosti vyžadovat nový územní plán, kterému bude masterplan sloužit jako přípravná územní studie. V řešeném území bylo v posledních letech již zpracováno několik územních studií, návrh s nimi počítá, ať už v rámci rozvržení bloků, nebo rozfázováním jednotlivých etap.

Projekt je rozdělen na dvě etapy a dále na několik mezi fází. Je navržen postupný rozvoj jižní části Jihlavy tak, aby zástavba mohla přibývat postupně dle aktuální poptávky. Zároveň navrhujeme postupnou transformaci průmyslové oblasti a její přeměny na smíšenou funkci. Tato transformace je časově nezávislá na zbytku návrhu.