Mateřská škola ve Svojeticích

Zadáním projektu nové mateřské školky byly 2 klasické třídy pro 25 dětí a jedna menší pro cca 12 dětí. Součástí návrhu je universální sál pro děti a další společenské a výukové akce v obci. Sál lze využívat samostatně od provozu školky. Ve školce se vaří pro místní potřeby.
Autor:  Pavel Hnilička
Spolupráce:  Daniela Šteflová, Adam Vojtek
Klient: Obec Svojetice
Projekt:  2012-2013
Realizace:  2013
Zastavěná plocha: školka a kuchyně 809 m², sklad 8 m²
Hrubá podlažní plocha: školka a kuchyně 915,2 m², sklad 8 m²
Čistá podlažní plocha: školka a kuchyně 758,1 m², sklad 6 m²
Obestavěný prostor: školka a kuchyně 2 147 m³, sklad 22 m³
Fotograf:  Lukáš Žentel

Školku jsme navrhli na východní okraj obce podél cesty na Louňovice. Navazuje na stávající umístění školky u fotbalového hřiště. Poloha je v obci dobrá a dobře navazuje na systém komunikací tak, aby byla školka dobře dostupná a přitom měla klidnou polohu.

Při návrhu domu jsme se inspirovali tradiční vesnickou architekturou usedlostí. Tyto stavby mají obyčejně velmi příjemný venkovní prostor dvorů, kde se člověk cítí dobře. Pobyt venku a hry dětí se tak mohou odehrávat v chráněném prostoru dvora, odkud lze snadno přehlédnout všechny dveře a kde je kontakt s prostory uvnitř.

Zahrada se otevírá a rozšiřuje na jih přes krytou kolonádu. Kolem vnitřního dvora obíhá sloupořadí, které je dle umístění otevřené nebo zasklené. Hlavní vstup je přes dvůr, aby byla nastavena sociální kontrola přicházejících návštěvníků. Do sálu lze vstoupit naopak při kraji. Zásobování se děje ze zadní části, kde za domem vzniká menší zpevněná plocha. Kuchyni jsme umístili tak, aby přímo navazovala na dvě hlavní třídy, do kterých jsme umístili v rozích podávací okénka.

Do třetí malé třídy, resp. do její přípravny se jídlo bude přepravovat vozíčkem. Sál i třídy je možné otevřít do krovu, případně do nich vestavět mezipatra a hrací prvky, jako jsou skluzavky, domečky apod. Architektura mateřské školky je navržena velmi prostě s ohledem na investiční náklady. Je až na část půdorysu jednopodlažní zakončený sedlovou střechou, která bude tvořit zároveň stropní konstrukci. Předpokládáme vyzdění z keramických izolačních tvárnic a založení na základových pasech z prostého betonu.

Stěny navrhujeme bíle omítnuté, okna a sloupy dřevěné z lepeného lamelového smrku, střešní krytinu pak ze šedých střešních šablon skládaných nakoso (česká šablona). Dům jsme uvažovali v tzv. nízkoenergetickém standardu, aby se snížily náklady na provoz stavby.