Městský úřad a komunitní centrum Dobřichovice

Vítězný návrh městského úřadu a nového kulturního centra města Dobřichovic vychází z tradičního způsobu zástavby v lokalitě. Samotné stavby na pozemku nestojí volně, ale jsou vždy ukotveny k některé z hran pozemku, a tím vytvářejí co největší místo uprostřed – dvůr, který slouží pro kulturní a jiné městské události. Právě dvory jsou pak místy s charakteristickým geniem loci, neboť poskytují klidné a přehledné místo mezi domy s posezením ve stínu stromů.

 

Autor: Pavel Hnilička
Spolupráce - soutěž: Jana Kafková, Zuzana Moltašová
Spolupráce - projekt Martin Jirsa, Petr Bočan
Klient:  Město Dobřichovice
Soutěž:  2019
Studie: 2023
Řešené území: 2035 m²

Páteří navrhovaného areálu je nové pěší propojení dvou ulic. Na tuto osu rozmisťujeme 3 veřejné budovy tak, aby společně vymezovaly dvory.

Městský úřad stojí v průčelí do hlavní ulice, aby byl dobře viditelný a snadno přístupný.

Víceúčelový sál stojí v jádru pozemku a je přepážkou mezi předním rušným nádvořím a klidnou zahradou vzadu. Může díky tomu být podle potřeby otevřen do obou těchto prostor.

Cesta pokračuje kolem stávajícího areálu základní umělecké školy, aby nakonec vyústila do ulice za areálem. Budova, která slouží jako rozšíření stávající ZUŠ, stojí na zadní hranici pozemku a je obklopena zahradou. Všechny domy jsou provedeny v tradičních a dostupných materiálech, jako jsou omítnuté zdivo, dřevo nebo plech.