Myšlínské zahrady

Hlavní myšlenkou a celkovým konceptem je navázání na genia loci a snaha o zachování všech dílčích částí areálu ve vzájemné symbióze a respektu. Areál Myšlínské zahrady je tvořen dvěma dvory, které jsou ostrovy v celém sídle – jeden tradiční a pevný, druhý více rozvolněný a spojený s krajinou.

Autor:  Pavel Hnilička
Spoluautoři:  Jana Kafková, Karolína Röschl, Zuzana Moltašová, Matěj Čunát
Krajinářská architektura: Eliška Vaňková
Klient: osobní vlastnictví
Projekt: DSP
Návrh: 2019
Území: 55,1 ha

Tradiční dvůr představuje statek,  jehož funkce je především hospodářská, druhý dvůr pak slouží pro relaxaci. Dispozice samotného statku navazuje na tradiční typologii (dominantní čelní fasáda s vjezdní bránou a brankou, pravidelný půdorys dvora se třemi budovami a centrální strom).

Hlavní budova funguje jako restaurace v přízemí a jako penzion v prvním patře. Druhým nižším objektem na protější straně dvora je objekt dílen, kde jednotlivé místnosti slouží k různým doprovodným činnostem statku- workshopy, prodejní krámek lokálních výrobků a sušárna ovoce v podkroví. Stodola s víceúčelovým sálem a výhledem do zahrad pak dvůr v zadní části uzavírá.

Druhý soubor domů zahrnuje tři další objekty – čajový dům, dům pro workshopy se sušárnou bylin a dům pro cvičení jógy.

Vedle projektu statku má studie Myšlínské zahrady další dílčí projekty řešící okolní krajinu, jako je návrh zahrad a sadů, revitalizace rybníků a potoka, obnovení cest a zpřístupnění celého území.