Náměstí Písnice

Náměstí Písnice se má stát novým lokálním centrem městské části Praha – Libuš. Budoucí zastávka stanice metra D Písnice bude ležet v těžišti městské části a má tak potenciál stát se jejím centrem.

Název projektu: Koncepční studie náměstí Písnice
Autoři: Pavel Hnilička, Marek Řehoř, Theresa Kjellberg, Mirka Baklíková, Terezie Mervartová
Řešené území: 8 ha
Projekt: 2019

Náměstí poskytne dostatek prostoru pro rozvoj bohatého městského života. Město tvoří především jeho obyvatelé a živoucí město je tvořeno jejich pohybem. Lidé chtějí být tam, kde to žije a jejich koncentrací se zvyšuje ekonomický potenciál místa.

Území kolem plánované stanice metra Písnice je branou do města pro příměstskou dopravu přijíždějící z jihovýchodního směru. Nachází se na krajinném rozhraní, které vytváří urbanisticky jasnou hranici. V současnosti je území rozděleno rušnou ulicí Libušská na dvě části, obytnou a průmyslovou. Náměstí Písnice se stane centrálním veřejným prostranstvím městské části, lokálním centrem, který bude navazovat na další veřejné prostory v území. Ať už se jedná o náves Libuše nebo Staré Písnice, sousedský plac sídliště Písnice nebo "hlavní třídu" SAPY. Tyto prostory budou spojeny ulicemi se stromy a budou poskytovat příjemnou a prostorově variabilní kulisu pro život.

Potkávají se tu různá měřítka, od nejmenšího rodinných domů, přes vysoké panelové domy až po horizontálně objemné haly. Pro novou zástavbu navrhujeme definovat urbánní bloky, které pomohou území spojit do jednoho celku. Stanice metra přinese do území nový potenciál rozvoje. Stávající paleta funkcí se doplní o nové příležitosti k práci a bydlení, nové občanské stavby, služby, obchody i místa k odpočinku. V srdci tohoto rozvoje navrhujeme vytvořit nové hlavní náměstí.