Nová sladovna Olomouc

Objekty sladoven, vystavěné na konci 19. století na okraji města, se dnes ocitají téměř v centrální části Olomouce v pěší dostupnosti od historického jádra. Navrhujeme „brownfields“ přestavět a přidat současnou kulturní vrstvu způsobem, který místo podpoří a odhalí jeho kvality.

Autoři: Pavel Hnilička, Ondřej Císler, Petra Bláhová-Kandusová, Daniela Šteflová
Klient: HOPR Group a.s. HOPR Group a.s.
Projekt: 2007
Náplň: hotel 3 856 m², obchod, služby 2 668 m², kanceláře 6 000 m², byty 13 750 m²

V řešení širších vztahů projektu Nové sladovny Olomouc navrhujeme nové ulice v návaznosti na stávající, nové náměstí s bývalým vysokým cihlovým komínem, nový železniční přejezd a pěší lávku přes železnici.

Vlastní projekt Nové sladovny Olomouc svým vnějším obrysem vytváří městský blok se třemi dvory. Stavební forma městského bloku je prověřená staletími a má pro kompaktní městskou zástavbu mnoho výhod. Dovolí vystavět velké objemy při nízké podlažnosti, protože samostatně stojící budovy by si vyžadovaly větší odstupové vzdálenosti a tudíž i při menší zastavěné ploše mnohem větší počet podlaží. 

Náš městský blok je otevřený a průchozí bránami vysokými přes dvě podlaží tak, aby nepůsobil jako bariéra, přesto je však uzavřený natolik, aby v jeho nitru vznikly příjemné klidové prostory, kam nedoléhá okolní hluk, a které mají svou neopakovatelnou atmosféru. Na roh Wolkerovy ulice na příjezdu od Brna navrhujeme vystavět hotel jako jedinou stavbu, která svým věžovým tvarem převýší nejbližší okolní domya která bude jedním z tzv. „primárních elementů města.

Věž zdůrazní nároží nové výstavby, zároveň bude uvítacím prvkem na přístupové cestě do centra města. Na roh Wolkerovy ulice a železniční trati umísťujeme administrativní budovu. Na ostatních parcelách po obvodu a vnitřních křídlech navazujeme bytovými domy, které se postupně snižují až na úroveň čtyř nadzemních podlaží. Bytová část bloku navazuje na původní sladovnický hvozd s vysokými komíny, který z uliční čáry ustupuje a vytváří tím napětí a upozorňuje na něco výjimečného.

Hvozd se dvěma obrovskými zaklenutými prostory zakončenými dvěma mohutnými komíny navrhujeme ponechat jako památku na sladovnický provoz. Uvnitř plánujeme využít prostor pro výstavy, konference, divadelní představení a jiné kulturní akce.