Nové byty Praha – Písnice

Tato studie vznikla v návaznosti na studie „Koncepční studie urbanistického rozvoje modernistické struktury Písnice-Libušská“, „Náměstí Písnice – koncepční studie“ a „Sídliště Písnice – střed“, které byly vypracovány ateliérem Pavel Hnilička Architects+Planners v roce 2018, 2019, resp. v lednu 2020.

Název projektu: Studie objektů pro bydlení v ulici Výletní, sídliště Písnice
Autoři: Pavel Hnilička, Marek Řehoř, Theresa Kjellberg, Terezie Mervartová, Milena Raičevič
Klient: CIB RENT Písnice, s. r. o.
Projekt: 2020

Studie je dalším krokem k realizování formulovaných idejí týkajících se severní části sídliště. Navrhované objekty v ulici Výletní jsou určeny k bydlení, přispívají k diverzifikaci bytového fondu sídliště a tím i k většímu sociálnímu mixu. Urbanisticky dochází k vytvoření přirozenějšího hmotového gradientu mezi panelovými domy a drobnou zástavbou vesnického charakteru a zkvalitnění veřejného prostoru novými pěšími komunikacemi, malými zákoutími k posezení a stromořadím. Projekt je složen ze solitérních rodinných domů (O-1, O-2 a O-3) a bytového domu (O-4 a O-5).

Řešené území se nachází na samé hraně sídliště Písnice ze severní strany. Jedná se o parcelu tvořící předěl mezi hmotou panelového sídliště a původní zástavbou Libuše vesnického charakteru. Stavební parcela úzkého lichoběžníkového tvaru je v současném stavu nevyužívaná a zanedbaná. Vzhledem k chybějící infrastruktuře na přilehlém městském pozemku zde došlo k svévolnému vybudování kusých příjezdových cest, chodníčků atd. bez jasné koncepce a návazností, vedoucí i přes pozemek ve vlastnictví CIB. V západní, širší části pozemku se nachází objekt trafostanice a místo využívané pro odpadové nádoby.

Navrhované objekty doplní stávající zástavbu o nové měřítko. Vytvoří se tak pozvolný výškový gradient mezi šestipodlažními panelovými domy a nízkou zástavbou rodinnými domy. Na rozdíl od sídlištní zástavby dlouhými monotónními a neprostupnými deskami navrhujeme rozdrobit navrhovanou hmotu do menších dílů zachovávající stávající prostupnost územím a obohacující veřejný prostor o rozmanitá zákoutí. Projekt se skládá ze 3 samostatných rodinných domů a bytového domu. Obě typologie jsou umístěny do hmoty "věží" využívající stejné prvky, působí tak jako jeden celek, ale zároveň reagují na kontext parcely. Jednotlivé hmoty věží jsou umístěny v úzkém cípu pozemku a doplňují stávající zástavbu solitérních objektů. Respektují a kultivují stávající příjezdové cesty.

Bytový dům je umístěn v širší části pozemku s výhledem na otevřený prostor hřiště. Využívá převýšení mezi ulicemi Výletní a U Líhní, jednotlivé hmoty "věží" umisťuje na sokl využívaný pro garáže a vstupy do objektu. Zástavbu dělíme do 2 etap. Realizace 2. etapy je podmíněna přesunem stávající trafostanice. Komunikační prostory bytového domu jsou tvořeny jednoduchými konstrukcemi nevytápěných pavlačí, které v zimním období poskytují ochranu před deštěm a větrem, avšak v létě mohou být otevřené a sloužit jako venkovní společné prostory. Střecha parkovacího soklu slouží jako terasy pro byty umístěné v přízemí věží.