Nové centrum Jesenice

Soutěžní návrh.
Centrum města Jesenice vzniká v historické stopě návsi nálevkovitého tvaru, která se jemně rozšiřuje v jižní frontě budov. Semknutá řada domů s radnicí a věží v čele náměstí vytváří důstojný městský prostor hodný velikosti sídla. Veřejná prostranství upravená zejména pro chodce vybízejí svou atraktivitou a živým parterem budov k setrvání a pobytu jak v běžných dnech, tak při slavnostních akcích a trzích. Město Jesenice po revoluci prošlo překotným stavebním vývojem zejména v oblasti bydlení. Stavební rozvoj probíhal živelně a chaoticky bez celkové koncepce. Městu chybí středobod ukotvený v prostoru a čase, který by vytvořil identitu a soudržnost nejen zástavby, ale i místních obyvatel.

Název projektu: Nové centrum Jesenice - soutěžní návrh
Autoři: Pavel Hnilička, Tereza Rákosníková, Antonín Topinka
Klient: Město Jesenice
Řešené území: 4 ha
Projekt: 2021

Strukturu veřejných prostranství pečlivě tvarujeme tak, aby navazovala na existující trasy a paměť místa. Z uspořádání zástavby je dodnes patrný tvar dvou návsí propojených širokou ulicí. Základní urbanistickou myšlenkou návrhu je definování těžiště města ve tvaru přesýpacích hodin. Spolu s úpravou vedení komunikací ulic Budějovická a Říčanská vznikne dostatečně velký prostor pro pořádání trhů a společenských akcí.
Radnice s věží se dostane na nejdůstojnější místo nového náměstí. Vertikála věže radnice určí význam středu města Jesenice a bude viditelná i z jeho vzdálených částí a okolí.

Různorodá architektura staveb a jejich drobnější měřítko zaručí přívětivost a obytnost veřejných prostranství. Aktivní parter budov otevře jejich přízemí do veřejných prostranství a vytvoří tak atraktivní městské prostředí s obchody a službami.
Živé a pulsující náměstí bude průchodem v budově radnice propojeno s radničním dvorem, který nabídne klidnější a tišší prostor s kašnou ve stínu stromů.
Soustavu veřejných prostranství doplní předprostor stávajícího společenského sálu a náměstíčko u sýpky, propojené s hlavním náměstím pěší uličkou.
Sestavou velkých a malých náměstí vytvoříme identitu města Jesenice. Identitu, která sídlo zapíše do povědomí v širším kontextu menších měst kolem Prahy, ale i místních obyvatel.

Předmětná lokalita se nachází na křižovatce dvou významných, dopravně zatížených komunikací. Předpokladem dostavby a přestavby prostoru je výstavba obchvatu města Jesenice. Tento obchvat je situován ve východozápadním směru v jižní části území a bude mít pozitivní vliv na intenzitu dopravy v centru města.