Nuselský pivovar

V návrhu otevíráme areál Nuselského pivovaru a začleňujeme ho do struktury města. Navrhujeme novou ulici, která bude páteří lokality, napojí ji na okolí a vymezí nové bloky. Po délce Hostivítovi ulice jsou jako korálky navlečeny drobné veřejné prostory, které vytváří sérii různých atmosfér a charakterů.

Autoři: Pavel Hnilička
Spolupráce:  Jana Kafková, Jakub Hoffmann, Ondřej Smetana
Projekt: urbanistická soutěž
Řešené území: 2,9 ha
Návrh:  2017

Do přízemí Nuselského pivovaru uvažujeme umístit funkce, které podpoří život ve veřejném prostoru. Do otevřeného „Pivovarnického náměstí“ navrhujeme orientovat rušnější aktivity, jako jsou obchody, restaurace, vstupy do kanceláří.

Naopak pro nově vznikající dvůr v západní části počítáme s kulturními prostory, jako je koncertní hala, výstavní síň nebo menší restaurace a kavárny, které vytvoří klidnou a útulnou atmosféru. Areál pivovaru se tak stane příjemným místem pro bydlení.