Plánické předměstí

Studie řeší oblast kasáren a přilehlých rozvojových ploch, které se nacházejí na východním okraji Klatov. Území je koláží čtyř odlišných charakterů: oblasti kasáren, průmyslového areálu, zahrádkářské kolonie a plochy pro bydlení.

 

Autoři: Pavel Hnilička Pavel Hnilička
Spolupráce: Jana Kafková, Matěj Čunát, Karolína Röschl, Zuzana Moltašová, Tereza Rákosníková
Projekt: územní studie
Klient: Město Klatovy
Řešené území: 40 ha
Návrh: 2019

Oblast kasáren svým významem překračuje hranice lokality, zkvalitněním veřejných prostranství vytváříme veřejný prostor, který posiluje jejich městský význam. Cvičiště v centru kasáren se mění na zelenou louku, díky použití štěrkového trávníku může fungovat jako místo k odpočinku či sportu, několikrát do roka však může sloužit pro pořádání trhů či poutí.

Navrhujeme novou plochu pro bydlení, díky kombinaci bytových, řadových a individuálních rodinných domů dochází k přiměřené hustotě, která efektivně využívá území a přináší potenciál pro atraktivní veřejný prostor.

Průmyslovou zónu navrhujeme doplnit o nové funkce jako start-up či dílny. Srážková voda je zachycována na místě a systémem zelených pásů, průlehů a polderů se vsakuje v území a dotváří udržitelný aspekt návrhu.