Plzeň – Anglické nábřeží

Návrh jsme zpracovali pro ideovou soutěž na řešení nábřeží řeky Radbuzy v centru města Plzně, mezi Wilsonovou ulicí a Kopeckého sady. 

 

Autoři:  Pavel Hnilička, Marek Řehoř, Ondřej Císler
Soutěžní návrh: 2009

Stávající úprava řešeného místa je rozpačitá a nečitelná. Rozhodně nevyužívá potenciál místa, není městotvorná. Místu něco chybí, je sice upravené a vystavěné z kamene, ale málokdo se na něm zdržuje. Místo je něčím nepříjemné pro pobyt, je chudé na podněty, které by přilákaly návštěvníky.

Jsme přesvědčeni, že by na místě měl stát dům, který pomůže nadefinovat a zacelit veřejné městské prostory. Nicméně hlavní podíl práce na projektu spočívá v úvahách o regulačních čarách a určení městských prostranství. Vymezujeme tak stavební pole o výměře 2 876 m², na němž může vzniknout rozličná architektura.

Definujeme stavební čáry nového bloku, se záměrem vytvořit na nábřeží 27 m široký bulvár se širokou promenádou se zahrádkami restaurací, zpomalenou vozovkou v úrovni s chodníkem, cyklostezkou a chodníkem podél řeky.

Bulvár navrhujeme osadit dvěma řadami platanů pro jejich velké koruny. V souvislosti s úpravami nábřeží navrhujeme dále upravit stávající pěší most, zpřístupnit náplavku a umožnit tak bližší kontakt s vodou. Nový dům může být vystavěn jako jedna výrazná stavba, případně může být plocha rozdělena a na každou z parcel vypsána architektonická soutěž.