Polyfunkční soubor Dlouhá Míle

Skladebným kamenem je samostatný dům, který jsme však uspořádali a natočili tak, že vytváří náměstí nebo navozuje profil klasické městské ulice.

Autor:  Pavel Hnilička
Spolupráce:  Marek Řehoř, Jana Kafková, Ondřej Smetana, Jindřich Blaha, Helena Sladovníková, Jiří Opl
Klient:  soukromá osoba
Studie:  2016
Řešené území:  4,4 ha

Ke komornímu charakteru prostranství přispívá nízká podlažnost domů mezi čtyřmi až pěti nadzemními podlažími. Výjimkou je administrativní budova, která svými 8 nadzemními podlažími jednak činí určitou hlukovou bariéru a dále vytváří "landmark" pro pohledy z dálnice. 

Základním stavebním kamenem je dům s hlubokou dispozicí o rozměrech cca 23 x 37 m s vnitřní halou. Každý dům by měl mít odlišné architektonické ztvárnění, aby se člověk v místě dobře orientoval.

Vytváříme jasně vymezenou síť veřejných prostranství, které na sebe vážou obchod a veřejný život. Navrhovaná výstavba se tak nestane sídlištěm, ale svébytnou městskou čtvrtí.