Přestavba Art Déco vily v Černošicích

Předmětem práce byla přestavba vily, přístavba garáže a terasy s atelierem, úprava oplocení a zahrady včetně opěrných zdí. 

 

Autoři:  Ondřej Císler, Jan Dluhoš, Ondřej Dušek, Pavel Hnilička, Tereza Hradílková
Autor interiéru: Tomáš Štajnc
Klient: soukromá osoba
Projekt:  2006
Realizace:  2008
Dodavatel stavby:  Reno, s.r.o.
Zastavěná plocha: 369 m²
Čistá užitná plocha celkem: 699 m²
Objem stavby: 1 725,6 m³
Počet bytů:  2

Naším cílem byla snaha o maximální zachování a posílení všech prokazatelných kvalit domu. K nim patří především hrubá konstrukce domu, některé detaily, materiály a povrchy, velkorysé založení a možnost kontaktu s přilehlou zahradou.

Architektonické a výtvarné řešení domu bylo inspirováno charakterem mediteránních rezidenčních vil podle nejlepších příkladů evropské tradice bydlení. Důraz je kladen na solidnost, reprezentativnost, jednoduchost, krásu, velkorysost, provedení detailu, kvalitní materiály a propojení domu se zahradou.