Přestavba rodinného domu v Roztokách u Prahy

Rekonstrukce jako znovuvybudování místa. Rekonstruujeme genius loci, odstraňujeme nános nekvalitního slepence původní stavby, zachováváme to nejčistší. Na místě jsme našli dům velký svým vnějším objemem, ale paralyzovaný dispozicí.
Autoři: Ondřej Císler, Pavel Hnilička
Spolupráce: Jan Dluhoš, Petra Bláhová–Kandusová
Klient:  soukromá osoba
Dodavatel stavby:  L – Stav s.r.o.
Projekt:  2005
Realizace:  2007
Zastavěná plocha:  159 m²
Hrubá podlažní plocha:  464,8 m²
Čistá užitná plocha:  373,9 m²
Obestavěný prostor:  1 588,7 m³
Fotograf:  Vasil Stanko

Artikulujeme velkolepý obytný prostor zahrady, vymezený monumentální fasádou, terasou a převisem střechy, spojený s vysokým hlavním obytným prostorem vnitřním. Dům se obrací do zahrady a chrání pohodlí a soukromí svých obyvatel. Původní terrazzové schody povyšujeme na jeden z podstatných motivů domu, doplňujeme terrazzo nové. 

Potvrzujeme lokálně typické využití cihel v exteriéru. Náš „rekonstruktivní“ přístup se odráží i v minimálním jazyce architektury. Používáme ušlechtilé a drahé materiály a činíme tak racionálně, uměřeně.

Nebojíme se nové řádovosti, rezonujeme s nadčasovou povahou místa, jednoho z nejstarších sídel v centru české kotliny. V době, kdy se město roztéká do krajiny, vidíme v rozlohou malých Čechách obrovský potenciál k přestavení pokleslých domů na krásných místech v krajině, na zkušeností a tradicí potvrzených nejlepších místech krajiny pro bydlení. Stavíme rádi pěkné nové domy na místech starých budek a kůlniček.