Regulační plán centra Dobřichovic

Městu Dobřichovice chybí živé, velkorysé hlavní náměstí. Malé Křižovnické náměstí před zámkem na břehu řeky Berounky ani náměstíčko před bývalým statkem křižovníků nelze považovat za opravdové centrum a stojí trochu opodál dění.

Autor:  Pavel Hnilička, Daniela Šteflová
Spolupráce:  Kamila Samková, Lucie Cutáková
Klient:  Město Dobřichovice
Doprava:  Josef Filip
Městské inženýrství:  Jitka Thomasová, Miroslav Procházka
Řešené území: 11,6 ha
Projekt:  2012‒2014
Schváleno: 2014

Střed dnešních Dobřichovic je místo na křížení dvou nejdůležitějších ulic dobřichovické centrální části, nejstarší ulice 5. května, která tvořila osu původní osady, a dopravně zatížené ulice Palackého. Zde, v zárodku městského centra, navrhujeme vznik nového centrálního náměstí. Budova Jednoty je určena na dožití a poté bude nahrazena novým objektem, který vymezí prostor náměstí.

V regulačním plánu pracujeme se třemi typy stavebních čar. U bloků, které vymezují náměstí, je navržena stavební čára uzavřená, mající význam především pro jasné definování prostoru. Souvislá zástavba umožňuje intenzivnější využití parteru. Stavební čára otevřená je navržena především v ulici Palackého a 5. května. Je přerušitelná, domy mezi sebou mohou mít odstupy. Má význam pro transformující se ulice, které se postupně zaplňují. Oproti tomu stavební čára volná je vhodná pro zástavbu rodinných domů dále od centra, kde klesají nároky na intenzitu využití veřejných prostranství.

Regulační plán nastavuje základní pravidla pro výstavbu zejména ve vztahu k veřejným prostranstvím. Regulace neznamená jen omezení, ale dává stavebníkům zároveň právo vystavět určitý objem stavby. Výhodou je, že stavebník má tato pravidla předem daná a nemusí s projektem stavby postupovat metodou „pokus ‒ omyl“.