Rekonstrukce domu v Praze – Dejvicích

Navrhli jsme celkovou přestavbu domu postaveného ve 30. letech 20. století, jednoho z osmi rodinných řadových domů Družstva Inženýrů v Dejvicích. Původní domy byly postaveny podle typového projektu. Rohový dům byl již od počátku utvářen jinak oproti ostatním v řadě a to v duchu funkcionalismu.

 

Autoři:  Pavel Hnilička, Marek Řehoř, Daniela Šteflová
Klient: soukromá osoba
Dodavatel stavby: Jaroslav Futera – TIPS
Projekt:  2009
Realizace: 2010–2011
Zastavěná plocha: 130,5 m²
Hrubá podlažní plocha: 397,7 m²
Čistá užitná plocha: 304 m²
Obstavěný prostor: 1 261 m³
Fotograf: Vasil Stanko

Navrhované stavební úpravy spočívají především v přizpůsobení vnitřní dispozice domu současným uživatelům a celkové modernizaci vnitřního zařízení, včetně zateplení domu. Veškeré vnitřní příčky jsou nové. Funkcionalistickou podobu domu jsme očistili od nevhodných zásahů a doplnili novými prvky.

Stávající dům obklopuje vzrostlá zahrada se stromy, kterou jsme zachovali a doplnili novými plochami teras navazující na dům z jižní strany. Nově stavíme oplocení, které nahradí plot od OPBH.