Rodinný dům v Liboci

Projekt navržené novostavby ve staré Liboci nahrazuje zchátralý objekt částečně podsklepeným dvoupodlažním domem. Půdorys sleduje stopu původního domu umístěného na hraně pozemku v podobě písmene „L“.

Autor:  Pavel Hnilička, Ondřej Smetana
Spolupráce: Jakub Hoffmann
Klient:  soukromá osoba
Projekt:  2016
Zastavěná plocha: 172 m²
Hrubá podlažní plocha:  403 m²
Čistá podlažní plocha:  260 m²
Obestavěný prostor: 1 510 m³

Průčelí hlavní hmoty domu zůstává na původním místě a jasně vymezuje charakteristický prostor piazzetty na křižovatce ulic V domcích, Pod Hvězdou a Sbíhavá. Kratší průčelí domu podél ulice Pod Hvězdou je oproti původnímu stavu posunuto dovnitř pozemku a rozšiřuje ulici Pod Hvězdou.

Kratší průčelí je tvořeno podlažím vystupujícím ze svažitého terénu s jednopodlažní nástavbou. Umístění vjezdu na pozemek při severní straně je zachováno ve stávající poloze, ve středu tohoto průčelí  se nachází i hlavní vstup do domu. V místě původního vstupu na pozemek z ulice V domcích je navržena zahradní branka.

Dispoziční řešení domu: v prvním nadzemním podlaží, v úrovni horní zahrady, přecházející v terasu se nachází pobytová část domu s kuchyní a obývacím prostorem, ložnicí rodičů a hostinským pokojem.

Po schodišti nahoru jsou přístupné ložnice dětí. Směrem dolů se pak nachází částečně podsklepená vstupní část domu se šatnou, technickým zázemím a krytým garážovým stáním.