Senovážné náměstí v Českých Budějovicích

Senovážné náměstí je přirozenou součástí hradebního okruhu. Půdorysná stopa bývalých hradeb byla již v devatenáctém století částečně vyplněna městským parkem Na Sadech, který je dodnes mimořádnou kvalitou centra Českých Budějovic.

Název projektu: Senovážné náměstí v Českých Budějovicích
Umístění: 1. místo
Autoři: Pavel Hnilička, Antonín Topinka, Jan Pačka, Terezie Mervartová, Marie Záhorová
Spolupráce: Josef Filip (dopravní řešení), Magdaléna Myšková Kaščáková (krajinářské řešení)
Klient: Město České Budějovice
Řešené území: 3 ha
Rok: 2022

Park a řeka kolem centra

Koruny vzrostlých stromů na okraji parku tvoří hradbu, která obstojí proti současné intenzitě automobilové dopravy. Když se pohybujeme parkovými cestami, dopravu v přilehlé ulici Na Sadech téměř nevnímáme. Vegetace odcloní hluk, prach i pohledy na kolony aut.

Náš návrh na tyto specifické kvality Českých Budějovic navazuje, zelenou hradbu dopřává také Senovážnému náměstí a okruh kolem centra spojuje v jeden celek. Umožní tak příjemnou procházku čtvrt hodiny podél Malše a čtvrt hodiny v klidném prostředí pod korunami stromů.

Pobytový trávník za zelenou hradbou

“Hradba” tvořená objemnou zelení chrání současný městský park před frekventovanou ulicí Na Sadech. Stejná hradba bude chránit Senovážné náměstí. Uvnitř vznikne velkorysý pobytový trávník. Kvalitní udržovaná a zavlažovaná travnatá plocha umožňuje nejrůznější využití od pikniku přes cvičení až po větší společenské a kulturní akce.

Přístup k vodě - pobytové schody s výhledem na kostel

Senovážné náměstí spoluutváří několik architektonicky výrazných staveb. Pošta a muzeum disponují důstojnými symetrickými fasádami. Silný výraz má také široká, rytmická fasáda kulturního domu Metropol. Kostel svaté Rodiny zaujme nao­pak vertikálním novogotickým členěním. Náš návrh nabízí domům důstojný předprostor. Otevírá pohledy na fasády, stánkům vyčleňuje zvláštní plochu na náměstí, sjednocuje povrchy tradiční kamennou dlažbou.

Náměstí s tržnicí na půdorysu budoucí galerie

Naším cílem je podpořit a pozvednout charakter místa. Proto umisťujeme Alšovu jihočeskou galerii do prostoru jako další solitérní stavbu po bok pošty, Jihočeského muzea a Domu kultury Slavie. Umístění galerie chrání náměstí před rušnou křižovatkou. Aktivní parter galerie kompenzuje jeho nedostatek v řešeném území.

Solitérní budovy v parkovém prostoru

Na náměstí vytváříme více typů prostředí. Předprostor pošty, zpevněná plocha před galerií, okolí Mlýnské stoky s výhledem na kostel, nebo pobytový trávník před muzeem mají různé charaktery, ale vždy nové pobytové kvality. Bloky stromů pomáhají definovat uchopitelné měřítko a kompozici.

Vybavení veřejného prostoru

Nových pobytových kvalit je ale daleko víc. Je tu hřiště, důstojný prostor okolo pomníku letcům, nová pítka, lavičky a pohodlný přístup k veřejným toaletám integrovaným do podzemního parkování. V centru toho všeho se nabízí kontakt s vodou v podobě pobytových schodů u mlýnského náhonu.

Dopravní řešení

Na Senovážném náměstí v současnosti dominuje automobilová doprava v pohybu i v klidu. Návrh cílí na rovnovážný stav, kdy spolu vychází chodci, cyklisté i řidiči.

V území existuje síť pěších tras, kterou nové uspořádání respektuje. Navržené prvky umožňují nejen průchody. Stromy jsou lokálně vysazeny ve zpevněných plochách, koruny jsou vyvýšené a hlavní hmoty ustupují tak, aby umožnily průhledy a snadnou orientaci v prostoru.

Přednost pěšího a cyklistického provozu neznamená principiální znevýhodnění řidičů. Nově vzniklé parkoviště pod loukou je prostorné a přehledné. V případě nutnosti je možné zaparkovat i na povrchu.

Podzemní garáže pro případnou výstavbu galerie uvažujeme jako samostatný objekt právě pod plánovanou budovou.