Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť

Ruzyňský „brownfield“ sice neleží těsně za hradbami města, má však několik atributů, které jej činí v Praze výjimečným. Je to poloha mezi dvěma cennými přírodními útvary Prahy, oborou Hvězda a Šárkou, a dále blízkost k letišti, jež se stává novodobým „přístavem Prahy“.
Autoři:  Pavel Hnilička, Marek Řehoř, Martin Chlanda, Ondřej Sýkora
Zadavatel:  Úřad městské části Praha 6
Řešené území: 68,4 ha
Projekt: soutěžní návrh 2010

Spolu s dobrým napojením na vnější městský okruh a plánovanou modernizací železniční dráhy, stavbou metra a prodloužením tramvaje má tato lokalita dobré předpoklady k tomu být skutečnou městskou čtvrtí, nikoli předměstskou resp. periferní. Návrh na 68 ha řešeného území snese svou velikostí srovnání s historickými stavebními aktivitami na území Prahy 6, ať už jsou to Dejvice, či později Ořechovka, Hanspaulka, anebo sídliště Petřiny.

4 urbanistické jednotky / 4 sousedství. Území členíme na 4 urbanistické jednotky. Každá z těchto jednotek má své malé náměstí a svůj odlišný charakter.

PROSTUPNOST Brownfield vytváří ve městě bariéry. Navrhujeme území maximálně otevřít a propojit s okolím, umožnit prostupnost a svobodný pohyb obyvatel. Plynule navazujeme na stávající komunikace. Nová výstavba by měla být otevřená a komunikující a pozitivně vyzařovat do svého okolí.

PRIMÁRNÍ ELEMENTY MĚSTA Do městské struktury složené převážně ze soukromých investic vkládáme tzv. primární elementy města, jak je definoval Aldo Rossi. Jedná se o výrazné zapamatovatelné objekty, které propůjčují charakter svému okolí a přispívají k lepší orientaci ve městě. Utváří zapamatovatelná místa.

ČAS Uvažujeme v čase a myslíme na to, že řada stávajících provozů může ještě řadu let dobře sloužit svému účelu. Prvotně navrhujeme stavět v návaznosti na již urbanizované území. Do území vkládáme základní komunikační osy, které respektují stávající provozy a umožňují jejich dočasné fungování. Tímto řešením hledáme životaschopnost návrhu a členění do jednotlivých etap, které se vzájemně nepodmiňují.