Urbanistická studie Nový Žiar

Předmětem zadané urbanistické studie je vypracování masterplanu pro přírodní lokalitu Šibeničný vrch u Žiaru nad Hronom na středním Slovensku. Cílem studie území o rozloze zhruba 76 ha je prezentace současných myšlenek o daném místě a sestavení urbanistického a krajinářského návrhu do komplexní ucelené formy. Je velmi pravděpodobné, že pokrytí rodinnými domy v tak velkém měřítku, jak bylo uvažované v územním plánu, nedává v této podobě ekonomický smysl a není příliš citlivé ke krajině.

Rozsah zástavby územního plánu nebude překročen, naopak by po přeskupení hmot mělo dojít k redukci zastavitelné plochy a vyšší ekologické stabilitě území. Urbanistická studie rozvoje území představuje základní směřování návrhu a předpokládá se její další podrobné rozpracování v navazujících fázích navrhování.

Název projektu: Urbanistická studie Nový Žiar
Autoři: Pavel Hnilička, Theresa Kjellberg, Petr Bočan, Terezie Mervartová, Marie Soumarová
Dopravní infrastruktura: Projekce dopravní Filip s. r. o.
Krajinářská architektura: Magdaléna Myšková Kaščáková
Řešené území 76 ha
Zastavěné území: 30 ha
Klient: Soukromý investor
Projekt: 2022

Návrh počítá s tím, že současné návrší Šibeničního vrchu a navazujícího hřebene zůstane volné, aby umožnilo 360-ti stupňové výhledy do okolní krajiny. Nová zástavba se bude soustředit do západního svahu tak, aby se minimalizovaly nároky na dopravu a nová zástavba byla co nejblíže Žiaru nad Hronom a ostatní civilizaci. Tímto řešením se sníží dopravní nároky, hluková zátěž a znečištění zbylé části území, kde se předpokládá zejména rekreační potenciál a výstavba experimentální ekologické vesnice.
Do plochy pro rekreaci se nepočítá s individuální automobilovou dopravou, ale pouze s pěším přístupem a omezenou dostupností pro zásobování.

V části nazvané Horské městečko se uvažuje s kompaktní zástavbou drobného měřítka, která bude reagovat na svahování terénu. Uprostřed najdeme ulice a náměstí s malými obchody, službami, restauracemi a kavárnou. Městečko by mělo pokrýt základní občanskou vybavenost včetně školy a školky a nabídnout také pracovní příležitosti.

V části terasového bydlení je prostor pro různé formy typologie staveb se zelenými pobytovými střechami, které využijí terénní konfiguraci. Návrh předpokládá přesun zastavitelné kapacity územního plánu do těchto dvou ploch a uvolnění zbylé části území, která bude mít klidnější a přírodě bližší charakter.

Nejzazší rovinatou část za druhým vodojemem zaujme experimentální ekologická vesnice, ve které se budou testovat udržitelné formy hospodaření.

Plocha pro rekreaci nabízí možnosti odpočinku v přírodě ve vlastních nebo pronajímaných chatkách volně rozmístěných v lesoparku. Dále se zde uvažuje se stavbou malých lázeňských staveb, ozdravoven a škol v přírodě, malých tělocvičen pro meditaci, cvičení jógy, firemní teambuildingové akce a podobně. Plocha pro rekreaci je dostatečně rozsáhlá, aby mohla být rozdělena na několik zelených ostrovů a pojmula různé druhy využití. Ve všech případech budou ale dostupné pouze pěšky z údolí. Zásobování bude možné pouze omezeně po úzkých mlatových cestách.

Krása současné krajiny přímo vybízí k procházkám a rozjímání. Za tím účelem budou stávající vyšlapané cestičky a naučné chodníky doplněny o další stezky s možností zastavení podle významu míst.

Pokrytí rodinnými domy v tak velkém měřítku jak bylo uvažované v územním plánu, nedává v této podobě ekonomický smysl a není příliš citlivé ke krajině. Rozsah zástavby územního plánu nebude překročen, naopak by po přeskupení hmot mělo dojít k redukci zastavitelné plochy a vyšší ekologické stabilitě území.