Urbanistická studie Rohanský ostrov

Návrh člení území strukturou uličních prostranství na pravidelné stavební a nestavební bloky. Pomocí uliční čáry a stavební čáry, limitované hrubé podlažní plochy a dalších pravidel se definují závazné požadavky na výstavbu v území, včetně výškové regulace.

Autoři:  Pavel Hnilička
Spolupráce:  Marek Řehoř, Lucie Leňo Cutáková, Jakub Hoffmann, Karolína Dvořáková
Klient:  Magistrát hlavního města Prahy
Řešené území:  26 ha
Návrh: 2018

Návrhy hmotového řešení staveb v blocích v rámci daných pravidel jsou ponechány na jednotlivé stavebníky v podrobnějších projektech. Prezentovaný návrh hmotového řešení ("masterplan“) ukazuje jedno z mnoha řešení umístění staveb v rámci stavebních bloků.

Základním kamenem návrhu je potvrzení celoměstsky významného bulváru Rohanského nábřeží o šířce 40 m s jednotnou výškovou úrovní zástavby a obchodním parterem. Podél Rohanského nábřeží je navržená souvislá uliční fronta.

Hranice mezi zástavbou a přírodním parkem je určena novou promenádou pro pěší, cyklisty i bruslaře. Její hranu a význam podporuje alej s krásnými výhledy na řeku. Mírně klesající svah k vodě nabízí posezení. Na křížení vnitřní ulice a přístupové trasy od stanice metra Invalidovna je navrženo malé náměstí.