Územní plán obce Louňovice

Nový územní plán vyjasňuje vztahy původních Louňovic s mladšími Louňovičkami a zároveň podporuje krajinné hodnoty.

Autor:  Pavel Hnilička
Spolupráce: Marek Řehoř, Ida Čapounová, Daniela Šteflová
Klient: obec obec Louňovice
Doprava: Jiří Tomášek
Městské inženýrství: Jitka Thomasová
Řešené území: 442 ha
Projekt: 2014 (návrh)

Důležitou součástí návrhu je doplnění veřejných prostranství, propojení krajiny se sídlem a vytvoření vzájemného pěšího propojení mezi Louňovicemi a Louňovičkami. Navržená koncepce veřejných prostorů v sobě odráží dvě odlišná měřítka a přístupy.

Na jedné straně jsou to urbanisticky významné proměny v nově navržených vstupních náměstích, které posilují význam pomyslných bran do sídla. Na straně druhé akupunkturní zásahy, reagující na již existující hodnoty – tzv. malá louňovická místa.

Prolnutím těchto dvou odlišných přístupů obohacujeme Louňovice o pestrou škálu nových veřejných prostorů, které se vzájemně posilují a vytvářejí mezi sebou síť fungující i v širším kontextu.