Územní plán obce Mnichovice

Městečko Mnichovice leží v nádherné krajině, jež byla vzorem malíře a spisovatele Josefa Lady. Současná poetika se nenávratně vytrácí v důsledku blízkosti Prahy a dálnice D1.

Autoři:  Pavel Hnilička
Spolupráce: Marek Řehoř, Veronika Šindlerová, Daniela Šteflová, Ida Čapounová
Klient:  město Mnichovice
Doprava: Jiří Tomášek
Městské inženýrství: Jitka Thomasová
Přírodní podmínky: Jan Šteflíček
Řešené území:  831 ha
Počet obyvatel:  2 960
Projekt: 2014 (návrh)

Zhruba 3 000 stálých obyvatel doplňuje v letních měsících přes 3 500 rekreantů. Zástavba z posledních let se často chaoticky a nekoncepčně rozšiřuje, zabírá zemědělskou půdu, ulice jsou zmatečně vedené a slepě zakončené.

V návrhu orientujeme rozvoj města směrem dovnitř, k lepšímu využití příležitostí. Za stěžejní považujeme posílení odlišného charakteru jednotlivých částí města – Mnichovic, Božkova a Myšlína – a vytvoření čitelné struktury jednotlivých částí sídla: každá lokalita má své těžiště, ke kterému se vztahují okraje. V urbanistické koncepci nepočítáme s další plošnou expanzí a zastavováním volné krajiny. Navrhujeme město kompaktní a zelené, důraz klademe na kvalitu veřejných prostranství.