Vodní elektrárna v Bělově

Návrh vychází z původní dokumentace pro stavební povolení, kterou vypracovala firma Aquatis, s.r.o. v letech 1993–1996. Stavba byla započata úpravou koryta a poté zatopena a opuštěna. Chátrala pak po dobu více než 12 let, kdy ji koupil nový investor a začal s úpravou projektu a výstavbou.

 

 

Generální projektant:  Jan Šinták – I.P.R.E.
Architekt:  Pavel Hnilička Architekti / Pavel Hnilička, Adam Vojtek
Klient:  MEXIM CONSULTING, s.r.o.
Statika:  Recoc, s.r.o.
Místo stavby: levý břeh řeky Moravy, jez Bělov, 166,770 ř. km.
Výkon: 2 x 0,8 MW
Projekt: 2012
Realizace: 2012 – 2013
Fotograf: Jiří Krejčík

Elektrárnu jsme přizpůsobili okolní krajině, je skrytá pod terénním valem, z něhož vystupují jen větrací šachty a přístupová schodiště, vstupuje se do ní, podobně jako se vstupuje do ponorky.

Elektrárna je samostatnou železobetonovou monolitickou stavbou se dvěma vtokovými poli. V každém poli stojí generátor a převodovka vlastní turbíny. Na nátokovém čele je umístěn čistící stroj česlí se šnekovým dopravníkem. Kontejner pro shrabky jsme zapustili pod úroveň terénu, aby co nejvíce splynul s okolím. Česla plynule navazují na přední stěnu nátokového čela.

Vtokový objekt je zakončen drážkou pro provizorní hrazení a dále pokračuje strojovna. Vtokem začíná tlaková část vedení vody k turbínám o výkonu 2 x 0,8 MW. Výtok vody z turbín prochází savkou opět s drážkami pro provizorní hrazení.

V návrhu se uplatňuje pohledový beton jako základní konstrukční materiál doplněný kovovými prvky v surové průmyslové podobě. Aby se nohy nebořily do podmáčené trávy na střeše, je vybavena lomovými šlapáky. Pojížděné plochy zpevňuje mlat.